ข่าวสาร

โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ เปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 พร้อมกันนี้ได้ร่วมชมและให้กำลังใจสาวงามในการประกวดนางนพมาศ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยซึ่งจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม และได้ร่วมลอยกระทงตามประเพณี ซึ่งวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มีการประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ประเภทสวยงามทีมที่รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ EP และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 คระครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ EP และการประกวดนางนพมาศ รางวัลชนะเลิศ นางสาวลลิตา พันกลั่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอมิตา เพียรธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวชนิดา โพโต และรางวัลขวัญใจราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นางสาววรรณวิภา ปิยะลาภา
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ ได้ร่วมชมและให้กำลังใจสาวงามในการประกวดนางนพมาศนจำแลง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยซึ่งจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม และได้ร่วมลอยกระทงตามประเพณี การประกวดนางนพมาศจำแลง โดยมีผู้เข้าประกวดมีทั้งหมด 13 คน โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสายสะพายและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้เงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เงินรางวัล 3,000 บาท และรางวัลขวัญใจราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้เงินรางวัล 2,000 บาท นอกจากนี้วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ในงานจะมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การประกวดนางนพมาศ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 การประกวดกระทง ชมการแสดงที่อลังการทั้งแสง สี เสียง และอิ่มเอมกับถนนคนเดินที่มีสินค้าพื้นบ้านและอาหารหลากหลายเมนู
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 66 รูป

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 66 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ลงทะเบียน จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พร้อมกันนี้ได้มอบดอกไม้จันทน์ โดยมีนายศิ

นที่ 29 กันยายน 2560 ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา ลงทะเบียน จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พร้อมกันนี้ได้มอบดอกไม้จันทน์ โดยมีนายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีรับมอบ
วันที่ 10 ตุลาคม 2560

โครงการงามอย่างไทยวไลยอลงกรณ์

“โครงการงามอย่างไทยวไลยอลงกรณ์” วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยรชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 04 ตุลาคม 2560

โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 04 ตุลาคม 2560

จัดโครงการรักษ์วัฒนธรรม (สวนสังคีต) ชาเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ

วันที่ 22 มีนาคม 2560 สำนักศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการรักษ์วัฒนธรรมไทย การแสดงดนตรีนาฏศิลปไทย ชาเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

หน้า:1