ข่าวสาร

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์
วันที่ 08 เมษายน 2563

วันเจ้าฟ้า

ขอเชิญร่วมงาน วันเจ้าฟ้า เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร - พิธีทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป - ชมนิทรรศการ วันเจ้าฟ้า ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน

"วันเด็กแห่งชาติ63" วันที่ 11 มกราคม 2563 งานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมในการจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2563" ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองท่าโขลง #https://youtu.be/MhpB5NfGpyY #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 12 มกราคม 2563

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดการ พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดการ พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
วันที่ 07 ตุลาคม 2562

โครงการวันแม่แห่งชาติ ปี2562

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
วันที่ 05 สิงหาคม 2562

โครงการวันเฉลิมในหลวง ร.10 ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

ศิษย์เก่าเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และวไลยอลงกรณ์

ขอเชิญศิษย์เก่าเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และวไลยอลงกรณ์ทุกท่าน ร่วมประชุมวิสามัญเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี รองอธิการบดี ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

มรภ.วไลยอลงกรณ์ เดินทางแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม”

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ และอ.ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จากคณะต่างๆ ประกอบด้วย คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินทางเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม ณ University of Social Sciences and Humanities, Hanoi, Vietnam โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนการทำอาหารขนม การแกะสลัก และการแสดงนาฏศิลป์รำไทย นอกจากนี้ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความเห็นตกลงกันที่จะต่ออายุความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้การพัฒนากิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างสองมหาวิทยาลัยดำเนินต่อไปในอนาคต.
วันที่ 26 เมษายน 2562

โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย – เวียดนาม

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ให้พร นศ.โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยงานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าขอพรจากอธิการบดี โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย-เวียตนาม ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2562 ณ UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES&HUMANITIES (VNU-USSH) ประเทศเวียดนาม ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.15 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 19 เมษายน 2562

วันที่ 3 เมษายน 2562

ผู้ช่วยศาสตรจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา งานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดปทุมธานีได้เข้าร่วมแสดงงานกาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุม ประจำปี2562 ชื่อชุดการแสดง “ระบำรอนแร่” ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 17 เมษายน 2562

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

ด้วยงานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในวันสงกรานต์ เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรม อันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป
วันที่ 17 เมษายน 2562

โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา13.30 น. อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562 พร้อมด้วย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี และ คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 18 มีนาคม 2562

หน้า:1