เข้าร่วมแสดงงานกาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานี ป