มาแล้วจ้า... กิจกรรม...ดีต่อใจ...สำหรับน้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าได้สร้างสรรค์ผลงา

มาแล้วจ้า... กิจกรรม...ดีต่อใจ...สำหรับน้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าได้สร้างสรรค์ผลงาน การประกวดแข่งขันพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖