วันที่ 30 มิถุนายน 2566 งานศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วม งาน”เดิน กิน ชิม เที่ยว walking street@Rangsit” ณ ริ

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 งานศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมการแสดง ในงาน”เดิน กิน ชิม เที่ยว walking street@Rangsit” ณ ริมเขื่อนหน้าโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ จัดโดยเทศบาลนครรังสิต นำเสนอการแสดงชุดชอนทานกวานโหม่นตะเรมค่ะ จากชมรมศิลปะการแสดง งานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์