วันเจ้าฟ้า

ขอเชิญร่วมงาน วันเจ้าฟ้า เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร - พิธีทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป - ชมนิทรรศการ วันเจ้าฟ้า ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์