ลงทะเบียน จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พร้อมกันนี้ได้มอบดอกไม้จันทน์ โดยมีนายศิ

นที่ 29 กันยายน 2560 ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา ลงทะเบียน จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พร้อมกันนี้ได้มอบดอกไม้จันทน์ โดยมีนายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีรับมอบ