กิจกรรมทำบุญตักบาตรทางเรือรับอรุณรุ่ง ในประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓

สั่งซื้อชุดชะลอมในกิจกรรมทำบุญตักบาตรทางเรือรับอรุณรุ่ง ในประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณสระน้ำหน้าเรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ชะลอม 59 บาท 9 ชะลอม 499 บาท รายละเอียดประกอบด้วย - ข้าวสาร - บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป - น้ำดื่ม/นม - อาหารแห้ง - ยาสามัญประจำบ้าน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา สายใน 128