ข่าวสาร/เอกสาร

โครงการวันแม่แห่งชาติ ปี2562

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

โครงการวันเฉลิมในหลวง ร.10 ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ อ่านทั้งหมด

วารสารประจำปี

เพิ่มเติม

 

ร้องเรียนปัญหา

# คำถาม ว.ด.ป ผู้โพสต์

หน้า:

ปฏิทินกิจกรรม