ข่าวสาร/เอกสาร

กิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาพสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมัครได้ที่ http://culture.vru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการแสดงชุดนาฏลีลาเริงรำ อ่านทั้งหมด

วารสารประจำปี

เพิ่มเติม

 

ร้องเรียนปัญหา

# คำถาม ว.ด.ป ผู้โพสต์

หน้า:

ปฏิทินกิจกรรม