สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ความรู้ทั่วไป
สถานที่สำคัญ
กระดานสนทนา
Facebook
หน้าหลัก VRU

ผลงานนักศึกษา
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ วารสาร ปี ๒๕๕๗
ปรัชญา (๑)
โครงสร้างบุคลากร (๒)
(๓)
เอกสารประกันคุณภาพ
สรุปกิจกรรมโครงการของสำนักศิลปวัฒนธรรม
  สรุปผลโครงการวารสารวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
  สรุปผลโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณี
แผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๘
โปสเตอร์วันพ่อ
(๔)
คู่มือสำนักศิลปวัฒนธรรม
โครงการเผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศไต้หวัน
(๕)
แผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๗
โครงการสงกรานต์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 200 ปี เมืองปทุมธานี
 
 
โครงการรวมพลเชื้อสายรามัญ่ 385ปี เมืองสามโคก
วารสาร ปี ๒๕๕๕
โครงการวันพ่อแห่งชาติ
โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย - มาเลเซีย
วารสาร ปี ๒๕๕๔
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร ปี ๒๕๕๒
วารสาร ปี ๒๕๕๑
วารสาร ปี ๒๕๕๐
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Free Web Site Counters
Web Counter
 

สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทรศัพท์ 02 9091752