ข่าวสาร/เอกสาร

ศิษย์เก่าเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และวไลยอลงกรณ์

ขอเชิญศิษย์เก่าเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และวไลยอลงกรณ์ทุกท่าน ร่วมประชุมวิสามัญเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี รองอธิการบดี ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ อ่านทั้งหมด
#เอกสารแผนปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560
เพิ่มเติม

วารสารประจำปี

เพิ่มเติม

 

ร้องเรียนปัญหา

# คำถาม ว.ด.ป ผู้โพสต์

หน้า:

ปฏิทินกิจกรรม