ข่าวสาร/เอกสาร

วันเจ้าฟ้า

ขอเชิญร่วมงาน วันเจ้าฟ้า เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร - พิธีทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป - ชมนิทรรศการ วันเจ้าฟ้า ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

โครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน

"วันเด็กแห่งชาติ63" วันที่ 11 มกราคม 2563 งานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมในการจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2563" ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองท่าโขลง #https://youtu.be/MhpB5NfGpyY #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น อ่านทั้งหมด

วารสารประจำปี

เพิ่มเติม

 

ร้องเรียนปัญหา

# คำถาม ว.ด.ป ผู้โพสต์

หน้า:

ปฏิทินกิจกรรม